Bagolaro europeo

7 Cannabaceae Bagolaro europeo Celtis australis L. European nettle tree