Lippia

Aloysia citriodora Palau Lippia o Erba Luigia