Nepitella

Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn Nepitella